Guggenheim New York

Kuva: Guggenheim New York, kuvaaja Matt Kieffer.

GUGGENHEIM HELSINKI

Tervetuloa tutustumaan visioon Guggenheim Helsingistä ja kansainväliseen Guggenheim-museoverkostoon! Näiltä sivuilta löydät tietoja hankkeen faktoista ja vaiheista. Voit tutustua hanketta koskeviin asiakirjoihin ja seurata aihetta koskevaa uutisointia. 

Helsingin kaupunginhallitus päätti 2.5.2012 olla etenemättä Guggenheim Helsinki-hankkeen tai ehdotetun uutta taidemuseota koskevan arkkitehtuurikilpailun osalta. Guggenheim-säätiön pääjohtaja Richard Armstrong lausui haastattelussa jäävänsä odottavalle kannalle, josko hanke voitaisiin nostaa esiin myöhempänä ajankohtana.

Helsingin kaupunginhallituksen päätöksellä hylätty kansainvälistä arkkitehtuurikilpailua koskeva esitys tähtäsi uuden, alansa huippua edustavan, taidemuseorakennuksen syntyyn. Arkkitehtuurikilpailussa voittajaksi valikoitunut museo olisi voinut olla Guggenheim Helsinki tai mikä tahansa muu Helsingin kaupungin alainen taidemuseo.


Suomalaiselle kuvataiteelle, designille ja arkkitehtuurille Guggenheim on tilaisuus, jollainen syntyy ehkä vain kerran vuosisadassa. Guggenheim-säätiö ei halua toistaa Helsinkiin ehdotetussa museossa jo olemassa olevia konsepteja, vaan kehittää yhteistyössä suomalaisten ammattilaisten kanssa tulevaisuuden museon.

Guggenheim-verkostojäsenyys tuo Suomelle uusia globaalin osallistumisen, vertaisoppimisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tässä kulttuurisessa vuoropuhelussa Suomi tulee olemaan mukana sekä saajana että antajana.

Suomalaisen taiteen taso on korkea, mutta joka alan kehittymisen edellytys on tulla testatuksi kansainvälisessä vertailussa. Taiteen siivittämä tuki luovalle suomalaiselle osaamiselle saa ja tulee näkyä myös muun tuotannon menestyksenä maailmalla. Tässä mielessä Guggenheim Helsinki olisi myös suomalaisen taiteen, designin ja arkkitehtuurin vientihanke. Ennen kaikkea se kiinnittäisi kansainvälisellä taidekentällä toimivien ammattilaisten – taiteilijoiden, kriitikoiden, museoiden, keräilijöiden, taideyleisön – huomion siihen, mitä Suomessa tehdään ja mitä täällä tapahtuu.

Jaa Facebookissa

copyright © Pro Guggenheim Helsinki -kannatusryhmä 2012. All Rights Reserved.