Visio Guggenheim Helsingistä

Guggenheim Helsinki olisi uuden sukupolven taidemuseo, kulttuuri- ja innovaatiokeskus, joka tarjoaisi mahdollisuuden tutustua teoksiin maailman johtavista taidekokoelmista ja vaihtuviin näyttelyihin, joissa taiteilijat ja kuraattorit kutsuvat yleisön jatkuvaan vuoropuheluun. Tavoitteena on luoda paikka, joka madaltaa kynnystä tutustua moderniin taiteeseen ja nykytaiteeseen ja joka toimii julkisena sosiaalisen vuorovaikutuksen tilana.

Avoimen kilpailun kautta muotonsa saava museorakennus olisi kansaivälisesti tunnettu arkkitehtooninen taideteos, merellinen sisäpuisto Helsingin ydinkeskustassa. Rakennustaiteen mestariteokseksi suunniteltava Guggenheim Helsinki hakisi arkkitehtoonisen identiteettinsä uusista lähtökohdista, lisäksi sen tulisi olla ekologista ja kestävää.

Helsingin Guggenheim-museossa olisi esillä korkeatasoisia taide-, muotoilu- ja arkkitehtuurinäyttelyitä. Museossa korostuisi eri taidemuotojen – kuvataiteen, muotoilun, arkkitehtuurin, musiikin, tanssin, teatterin ja elokuvan – välinen vuoropuhelu. Guggenheim Helsinki eroaisi verkoston muista museoista juuri sillä, että sen näyttelyohjelmistoon sisältyisi myös arkkitehtuuria ja muotoilua. Tämän lisäksi museon on tarkoitus toimia koko Guggenheim-verkoston visuaalisten teknologioiden hautomona, ja tätä kautta uudet innovaatiot myös lanseerattaisiin kansainväliseen levitykseen.

Helsinki toisi Guggenheimin museoverkostoon uusia taiteilijoita, aihealueita ja toimintatapoja. Guggenheim puolestaan avaisi omat verkostonsa maailman taideyhteisöihin, mikä suomalaisille taiteilijoille tarkoittasi uusia yleisöjä ja yhteistyökumppaneita. Kansainvälisen taidemaailman huomio kiinnittyisi suomalaiseen taiteeseen entistä enemmän, mikä toisi tilaisuuksia suomalaisille taitelijoille päästä mukaan ulkomaisiin näyttelyihin.

Suomalaisten korkea koulutustaso ja laaja-alainen teknologinen osaaminen antavat mahdollisuuden rakentaa Guggenheim Helsingistä uudenlaisen museon, jossa voidaan hyödyntää innovatiivisia teknologisia lähestymistapoja taiteen esittämiseen ja sen kohtaamiseen. Museo tarjoaisikin runsaasti ohjelmaa eri ikäisille yleisöille. Toiminta olisi suunniteltu edistämään hyvinvointia ja tekemään elämästä mielenkiintoista. Guggenheim Helsinki olisi mukana koululaisten ja opiskelijoiden taidekasvatuksessa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia kokeilla ja oppia, mahdollisesti myös tässä hyödyntäen teknologioita ja innovaatioita, joita museo olisi mukana kehittämässä. Saman katon alta löytyisi tietysti myös korkeatasoisia sosiaalisia kokoontumistiloja joissa viihtyä, kahviloita tai ravintoloita ja asianmukaiset museokaupat.

Museo tukisi Helsingin nousua taiteesta tunnetuksi kulttuuripääkaupungiksi ja nostaisi samalla kaupungin profiilia, edistäisi matkailua ja loisi työpaikkoja. Guggenheim Helsingin kautta Suomi, suomalainen taide ja suomalaiset taiteilijat näkyisivät maailmalla enemmän kuin koskaan ennen.

Jaa Facebookissa

copyright © Pro Guggenheim Helsinki -kannatusryhmä 2012. All Rights Reserved.