Guggenheim Helsingfors

Välkommen att bekanta dig med det internationella Guggenheim-nätverket samt med en vision om Guggenheim Helsingfors. På dessa sidor hittar du information om projektet och om dess skeden. Här kan du bekanta dig med dokumentation och följa nyhetsutbudet gällande projektet.

Guggenheim är århundradets tillfälle för finsk bildkonst, design och arkitektur. I det tilltänkta museet vill Guggenheim-stiftelsen inte upprepa befintliga koncept, utan tillsammans med finska proffs utveckla ett museum för framtiden.

Medlemskapet i Guggenheim-nätverket ger Finland möjligheter till globalt deltagande samt till jämbördigt utbyte och påverkning. I denna kulturella dialog kommer Finland att delta både som mottagare och givare.

Finsk konst står på en hög nivå, men för att vidareutvecklas förutsätts i alla branscher att man testas i en internationell jämförelse.  Det stöd, som konsten ger det finska kreativa kunnandet, får och bör synas i framgången av annan finsk verksamhet ute i världen. På detta sätt skulle Guggenheim Helsingfors också vara ett exportprojekt för finsk konst, design och arkitektur. Framför allt skulle det fästa internationella, professionella konstaktörers – konstnärernas, kritikernas, museernas, samlarnas, konstpublikens – uppmärksamhet på vad som utförs i Finland och vad här sker.

Pro Helsingfors Guggenheim är en stödgrupp, som utgörs av representanter från kultur- och affärslivet samt vänner av finsk konst.

Kontakta gärna per epost: info@proguggenheim.fi.

Jaa Facebookissa

copyright © Pro Guggenheim Helsinki -kannatusryhmä 2012. All Rights Reserved.